Gen Z คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เกิดหลังจากปี ค.ศ 1995 หรือ พ.ศ 2538 เป็นต้นมา คน Gen นี้จะค่อนข้างแตกต่างจากคน Gen อื่นเพราะเป็นชาวดิจิทัลโดยกำเนิด เติบโตมากับสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นพวกที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง ทุก ๆ สิ่งที่พวกเขาต้องการล้วนอยู่ที่ปลายนิ้ว


มีนักวิจัยกล่าวว่า ถ้าเรามองดูสมองของคน Gen Z เปรียบเทียบกับสมองของเด็กๆ เมื่อ 20 ปีก่อน เราจะเห็นความแตกต่างทางกายภาพของสมองคน Gen Z  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการมองเห็นจะถูกพัฒนาไปไกลกว่าคน Gen อื่นๆ นักวิจัยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากความจริงที่ว่าคน Gen Z นั้นเกิดมาในยุคสมัยที่เทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้า เรียกว่าเกิดมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือในมือข้างหนึ่ง และก็มีแล็ปท็อปหรือไม่ก็เครื่อง Wii ในมืออีกข้างหนึ่งเลยทีเดียว


ดังนั้น จึงเชื่อกันว่าคน Gen Z จะชอบการเรียนรู้ทางสายตา (Visual Learning) มากกว่าวิธีอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก (Kina esthetic) หรือการเรียนรู้ทางโสตประสาท (Auditory) ด้วยปัจจัยเหล่านี้ จึงมีความสำคัญที่ผู้สอนจะต้องรู้ว่า คน Gen Z นี้เค้าเรียนรู้กันอย่างไร เพื่อจะสอนได้อย่างมีประสิทธิผลที่สุด


  • Gen Z จะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งก็หมายความว่าคุณควรจะจำกัดการสอนแบบบรรยายและให้โอกาสพวกเขาได้ฝึกปฏิบัติจริงแทน
  • Gen Z เรียนรู้ผ่านการร่วมมือกัน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะชอบการทำอะไรด้วยตนเอง แต่ก็ยังต้องการการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องให้โอกาสเด็กๆ ได้พูดคุยและทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งในเรื่องกิจกรรมและการเรียน
  • Gen Z เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ต้องลงมือทำ ข้อนี้จะคล้ายๆ กับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สำหรับคน Gen นี้ อย่าคาดหวังว่าพวกเขาจะสามารถนั่งนิ่งๆ หรืออยู่เงียบๆ ได้เป็นเวลานาน ควรใช้กิจกรรมที่จะให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมและให้โอกาสพวกเขาได้มีการเคลื่อนไหว
  • Gen Z เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี ดังที่กล่าวไปแล้วตอนต้นบทความ เทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งที่คน Gen นี้ใช้ แต่มันคือตัวตนของเขา มันเป็นธรรมชาติของเขา แต่เราต้องเข้าใจด้วยว่า แม้คน Gen Z จะเป็นพวกที่ชอบมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นพวกที่เบื่อเทคโนโลยีด้วย ดังนั้นคุณต้องลองหาวิธีที่คุณจะสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในบทเรียนของคุณให้ได้ 

        จงจำไว้ว่า เทคโนโลยีเพียงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสอนไม่ใช่เป็นเครื่องมือเดียวที่ใช้สอนเด็ก Gen Z” 

       เพราะถ้าเทคโนโลยีที่คุณนำมาใช้ ไม่ได้ถูกสร้างมาจากเทคนิคด้านการศึกษาที่ถูกต้อง ก็จะประสบความล้มเหลวในระยะเวลาอันสั้นได้

  • Gen Z ต้องการถูกท้าทาย และต้องการถูกผลักดัน จะทำให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าถูกปล่อยให้แก้ปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหานั้นด้วยตนเอง ประสบการณ์จากการแก้ปัญหาเหล่านั้นจะทำให้พวกเขาอยากเลื่อนขั้นขึ้นไปแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพวกเขาเห็นความก้าวหน้าของตนเองจะทำให้กลายเป็นพวกเสพติดความสำเร็จ และจะพยายามไต่ระดับของเกมขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเขาได้เรียนรู้ว่าแต่ละครั้งที่แพ้ เขาจะได้เรียนรู้อีกกลยุทธ์หนึ่ง และอย่างน้อยก็รู้ว่าทำแบบไหนไม่ได้ผล


บทความอ้างอิง
usingtechnologybetter  

เขียนโดย

ทีมงาน UpSkill