คอร์สที่เปิดสอน

เทคนิคพิชิตข้อสอบ IELTS PART READING

คอร์สปูพื้นฐานทักษะการอ่านให้เร็ว และเทคนิคพิชิตข้อสอบ IELTS PART READING ซึ่งเป็นพาร์ทที่เก็บคะแนนได้ง่ายที่สุด เพื่อให้ได้คะแนน 7 UP

1,000 บาท