เพลงจีนสำหรับเด็ก

| อัพเดต 1 Dec 2018

ภาพรวมคอร์ส

  • เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนจากเพลง
  • เน้นทักษะฟัง พูด
  • เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับ
  • ฟังบ่อยๆจะทำให้จับสำเนียงภาษาจีนได้
  • ทำให้เด็กสนใจและจำคำศัพท์ได้ดี

เกี่ยวกับคอร์สเรียน

เคล็ดลับการเรียนภาษาจีนผ่านเพลงคือ การเลือกเพลงให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน คอร์สนี้เหล่าซือรวบรวมเพลงจีนที่มีเนื้อร้องและทำนองเหมาะกับผู้เริ่มเรียนภาษาจีน หรือผู้ที่มีพื้นฐานเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น เพลงพินอิน จะเป็นการรวบรวมอักษรและสระ ที่ผู้เริ่มเรียนภาษาจีนจำเป็นต้องรู้ ซึ่งหากเด็กๆสามารถร้องตามและจดจำได้ จะเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนภาษาจีนในระดับสูงต่อไป

ฟรี

เริ่มเรียน

สิ่งที่คุณจะได้รับ :

  • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • จำนวน 6 วีดีโอ

สอบถามรายละเอียดผ่าน :

อาจารย์ผู้สอน

สมัครคอร์สเรียนนี้ทันที :
ราคา ฟรี
เริ่มเรียน

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

เด็กไทยเก่งจีนชั้นประถม

หลักสูตรจะปูพื้นฐานความรู้ภาษาจีนที่จำเป็นต่อการสื่อสารและการเรียนในโรงเรียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือมีบ้างเล็กน้อย

690 บาท