คอร์สที่เปิดสอน

เพลงจีนสำหรับเด็ก

Learning East ชวนเด็กๆเรียนภาษาจีนผ่านการร้องเพลงจีนสำหรับเด็ก

ฟรี

เด็กไทยเก่งจีนชั้นประถม

หลักสูตรจะปูพื้นฐานความรู้ภาษาจีนที่จำเป็นต่อการสื่อสารและการเรียนในโรงเรียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือมีบ้างเล็กน้อย

690 บาท