คอร์สเรียนน่าสนใจ

เพลงจีนสำหรับเด็ก

Learning East ชวนเด็กๆเรียนภาษาจีนผ่านการร้องเพลงจีนสำหรับเด็ก

ฟรี

เด็กไทยเก่งจีนชั้นประถม

หลักสูตรจะปูพื้นฐานความรู้ภาษาจีนที่จำเป็นต่อการสื่อสารและการเรียนในโรงเรียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือมีบ้างเล็กน้อย

690 บาท

คอร์สเรียนทั้งหมด : 2 คอร์ส

จุดเด่นของเรา

 • UpSkill Feature

  เนื้อหาครอบคลุม เข้าใจง่าย
  และวัดผลได้ในระดับสากล

 • UpSkill Feature

  มีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
  เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีน

 • UpSkill Feature

  บรรยากาศการเรียน
  สนุกสนานและเป็นกันเอง

 • UpSkill Feature

  เหล่าซือมีการสร้างแรงจูงใจ
  ให้ผู้เรียนชื่นชอบภาษาจีน

 • UpSkill Feature

  เน้นฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ
  และสามารถใช้สื่อสารได้จริง

 • UpSkill Feature

  มีการสอดแทรกปรัชญาจีนและ
  ศิลปะวัฒนธรรมจีนในบทเรียน

เกี่ยวกับเรา

หลักสูตรเรียนภาษาจีนออนไลน์ของเลิร์นนิ่งอีสท์ คือความตั้งใจที่จะพัฒนาและเผยแพร่การเรียน ภาษาจีนให้กับเด็กไทยในวงกว้าง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปกครองและเด็กที่ไม่สามารถเดินทางมาที่สถาบันได้ เนื้อหาหลักสูตรออนไลน์นี้ได้กลั่นกรองจากประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้เด็กไทยมากว่า 10 ปี โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนได้ด้วยตนเอง

อาจารย์ผู้สอน

รีวิวจากลูกค้า